پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گاز رسانی به فاز 2 گل بهار مسکن مهر

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان خراسان رضوی

عنوان پروژه:                       گاز رسانی به فاز 2 گل بهار مسکن مهر

تاریخ شروع پروژه:                 04/1388

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         17،000،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل قطعی

نظرات بسته شده است.