پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گاز رسانی به روستاهای چروک سفلی و قره بوطه

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان زنجان

عنوان پروژه:                       گاز رسانی به روستاهای چروک سفلی و قره بوطه

تاریخ شروع پروژه:                 12/1389

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         22،000،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل قطعی

نظرات بسته شده است.