پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گاز رسانی به روستاهای رجعین و گوالان

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان زنجان

عنوان پروژه:                       گاز رسانی به روستاهای رجعین و گوالان

تاریخ شروع پروژه:                 12/1389

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         12،000،000،000

آخرین وضعیت:                    تحویل موقت

نظرات بسته شده است.