پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گاز رسانی به الویت های 7و6 مشهد

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان خراسان رضوی

عنوان پروژه:                       گاز رسانی به الویت های 7و6 مشهد

تاریخ شروع پروژه:                 1392/10

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         51،160،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل موقت

نظرات بسته شده است.