پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گاز رسانی به الویت های 5و4 مشهد

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان خراسان رضوی

عنوان پروژه:                       گاز رسانی به الویت های 5و4 مشهد

تاریخ شروع پروژه:                 09/1392

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         62،600،000،000

آخرین وضعیت:                    در حال انجام

نظرات بسته شده است.