پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گازرسانی به ورامین

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان تهران

عنوان پروژه:                       گازرسانی به  ورامین

تاریخ شروع پروژه:                07/1392

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         27،000،000،000

آخرین وضعیت:                    تحویل موقت

نظرات بسته شده است.