پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گازرسانی به روستاهای جنوب نیشابور

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان خراسان رضوی

عنوان پروژه:                       گازرسانی به روستاهای جنوب نیشابور

تاریخ شروع پروژه:                 1394/07

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         214,440,000,000  

آخرین وضعیت:                    در حال انجام


نظرات بسته شده است.