پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه خط انتقال گاز 12 اینچ ایستگاه دوم رفسنجان

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان کرمان

عنوان پروژه:                       خط انتقال گاز 12 اینچ ایستگاه دوم رفسنجان

تاریخ شروع پروژه:                 12/1389

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         20،000،000،000

آخرین وضعیت:                    تحویل موقت

نظرات بسته شده است.