پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه خط اصلی انتقال گاز شهر کهنوج

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان کرمان

عنوان پروژه:                       خط اصلی انتقال گاز شهر کهنوج

تاریخ شروع پروژه:                 09/1392

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         24،000،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل موقت

نظرات بسته شده است.