پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه اجرای خط20 اینچ جنوب شاهرود

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان سمنان

عنوان پروژه:                       اجرای خط20اینچ جنوب شاهرود

تاریخ شروع پروژه:                 09/1387

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         15،000،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل قطعی

نظرات بسته شده است.