پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه اجرای خط 12اینچ و CGSماهنشان

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان زنجان

عنوان پروژه:                       اجرای خط  12اینچ و CGSماهنشان

تاریخ شروع پروژه:                 06/1387

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         4،400،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل قطعی

نظرات بسته شده است.