پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه اجرای خط انتقال 30 اینچ نیروگاه طوس

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                             شرکت گاز استان خراسان رضوی

عنوان پروژه:                      اجرای خط انتقال 30 اینچ نیروگاه طوس

تاریخ شروع پروژه:               1387/05

مبلغ حدودی پروژه(ریال):         20،000،000،000 

آخرین وضعیت:                    تحویل قطعی

نظرات بسته شده است.