پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

تاسیسات سرچاهی و خط لوله چاه چشمه خوش

شرکت فنی و مهندسی آدنیس آریا

کارفرما:                              شرکت نفت مناطق مرکزی

عنوان پروژه:                        گاز رسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی تهران

تاریخ شروع پروژه:                    1394/08

مبلغ حدودی پروژه(میلیارد ریال):  14,000,000,000

مبلغ ارزی پروژه(یورو):              360،000

آخرین وضعیت:                     تحویل موقت


نظرات بسته شده است.