گاز

گاز

فعالیت های آدنیس آریا

آدنیس آریا برای موفقیت در بخش نفت و گاز و انرژی ترکیبی از یک تجربه طولانی و موفق در مدیریت و اجرای پروژه های پیچیده و موقعیت استراتژیک استفاده می کند .
آدنیس آریا می تواند خدمات مهندسی، تامین تجهیزات تخصصی و فن آوری و خدمات پیمانکاری در حوزه نفت و گاز را در اختیار شما قرار دهد.