نفت

فعالیت های آدنیس آریا

اجراي كليه عمليات حفاري ، استخراج ، ذخيره سازي ، نصب، حمل ، انتقال و فرآوري محصولات نفتي و گازی
ايجاد پالايشگاه نفت / گاز و پتروشيمي و انجام ساير عمليات مرتبط بالادستي و پايين دستي نفت ، گاز و پتروشيمي
اجراي كليه عمليات تأسيساتي ، ساختماني ، مهندسي ، پشتيباني ، نصب ، راه اندازي ،  بهره برداري ، نگهداري و اداره پروژه هاي نفت وگاز و پتروشيمي در داخل و خارج از كشور